Hbl-arkiv/Tor Wennström

Wideroos: Bra program för Svenskfinland

Det blir ett bra regeringsprogram ur finlandssvensk synvinkel, säger Ulla-Maj Wideroos (SFP).

SFP blir det första partiet som väljer ministrar. Allt ska vara klart ikväll. Partistyrelsen är samlad på Hanaholmen inför partidagen som börjar i morgon, och kan fatta alla beslut genast när regeringsförhandlingarna är klara.

Partierna har inte diskuterat antalet ministrar än, men om portföljerna bara blir 18 kan SFP och De gröna bli tvungna att dela på en post.

Skulle ni kunna acceptera 1,5 ministerportfölj?

-Det har vi inte diskuterat. Vi vill ha två ministrar, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos.

Vilka portföljer partiet vill ha går hon inte in på. 

-Det finns många ministerposter som berör finlandssvenska frågor.

Regeringsprogrammet är bra ur finlandssvensk synvinkel, säger Wideroos, men säger inte mer än så om innehållet.

Enligt Helsingin Sanomat kommer Jyrki Katainens statssekreterare Veli-Pekka Nummikoski att väljas till chef för penningautomatföreningen RAY, och utnämningen lär ha bestämts under regeringsförhandlingarna. SDP:s Sisko Seppä skulle bli vice vd.

Wideroos säger att några politiska utnämningar inte diskuterats på Ständerhuset.