Foto: Leif Weckström

Sextetten kom överens

Nu är det klart – Finland får en sexpartiregering.

– Vi delar en gemensam oro för den offentliga ekonomin, säger Jyrki Katainen (Saml) när hans sexpartikoalition presenterade sitt regeringsprogram i går kväll.

Regeringens främsta uppgifter blir att balansera upp den offentliga ekonomin, att stärka Finlands konkurrensförmåga och att bekämpa utslagning och fattigdom. Det uppdraget ska genomföras av 19 ministrar från 6 olika partier. Det är en minister och två partier färre än i den förra regeringen.

Portföljfördelningen är väntad: Samlingspartiet och Socialdemokraterna får sex ministerposter vardera, Vänsterförbundet, De gröna och Svenska folkpartiet två var och Kristdemokraterna en portfölj. Alla säger sig vara nöjda med det de fick.

Katainen är given som statsminister. Samlingspartiet fördelar sina övriga portföljer i dag. Jyri Häkämies är ett hett tips för uppdraget som näringsminister medan posten som utrikeshandels- och Europaminister tycks som skräddarsydd åt Alexander Stubb.

– Mitt engagemang i de här frågorna är känt men inga portföljer är fördelade, sade Stubb. Samlingspartiet utser sina ministernamn i dag.

Riksdagens största parti får också ministerposterna för social- och hälsovården, jord- och skogsbruket samt förvaltnings- och kommunpolitiken.

SDP lär liksom Samlingspartiet i dag utse tre manliga och tre kvinnliga ministrar. Enligt riksdagsledamoten Jukka Gustafsson tävlar 4–5 kvinnor och lika många män om SDP-portföljerna.
Partiledaren Jutta Urpilainen antas bli finansminister, även om Eero Heinäluoma och Jouni Backman också kan tänkas ta det uppdraget. Erkki Tuomioja är ett starkt namn för utrikesministerposten, om inte Urpilainen föredrar den portföljen.

SDP:are sitter också på undervisningsministerns, arbetsministerns, omsorgsministerns och bostads- och kommunikationsministerns poster.

– Mycket viktiga uppdrag, eftersom vi vill minska ungdomsarbetslösheten och styra bildningspolitiken, sade Urpilainen.

Vänsterförbundet får trafikminister- och kultur- och undervisningsministerportföljen. Partibasen Paavo Arhinmäki tippas bli kulturminister, förutsatt att hans parti i morgon ger grönt ljus till regeringsmedverkan.

SFP får för första gången på 20 år hand om två hela ministerier. Stefan Wallin blir försvarsminister medan Anna-Maja Henriksson får  justitieministerposten. Det beslutade SFP:s partistyrelse i natt.

– Vi är jättenöjda. Nu får vi två ministerier att sköta på egen hand under hela perioden. Vi prioriterade justitieministerposten högt efter som vi får möjligheten att utveckla Ahtisaari-gruppens program, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos.

På försvarsministerposten kan SFP bland annat bevaka Nylands brigads och den svenskspråkiga militärutbildningens intressen då antalet garnisoner av allt att döma skärs ner under valperioden. Justitieministerposten är som klippt och skuren för en jurist som vill bevaka svenska intressen då språkaspekten ska beaktas i framtida förvaltningsreformer.

De gröna får miljöministerposten som är av central betydelse för partiet. Nye partiordföranden Ville Niinistö, har uttalat sitt intresse för den portföljen, och är jättenöjd med att den innefattar klimatpolitiken.

– Vi får portföljer där vi kan driva våra profilfrågor, säger han.

De gröna får också ministerposten för utvecklingssamarbete. Samma person ska ha ansvar för statsbolagens ägarstyrning. Här är EU-parlamentarikern Heidi Hautala en stark kandidat.
Kristdemokraterna tar hand om inrikesministerns uppgifter som av allt att döma faller på partiordföranden Päivi Räsänen.

Studiestödet kommer också att indexbindas från och med den 1 september 2014.

I frågan om svenskans ställning innehåller programmet följande formulering: "De språkliga rättigheterna utvecklas med stöd av Ahtisaari-gruppens förslag. Under statsministerns ledning görs en långsiktig språkstrategi för att upprätthålla två livskraftiga nationalspråk upp."

– Förhandlingarna är äntligen över, vi är klara att bilda regering.

Ministerfördelningen är följande:

Samlingspartiet

- Statsminister
- Social- och hälsovårdminister
- Näringsminister
- Kommunminister
- Utrikeshandels- och Europaminister
- Jord- och skogsbruksminister

SDP
- Finansminister
- Utrikesminister
- Omsorgsminister
- Undervisningsminister
- Arbetsminister
- Bostads- och kommunikationsminister

Vänsterförbundet
- Trafikminister
- Kultur- och idrottsminister

SFP
- Justitieminister
- Försvarsminister

Gröna
- Miljöminister
- Biståndsminister

KD
- Inrikesminister

Antalet ministrar minskas alltså till 19. Vem som sist och slutligen blir ministrar klarnar under helgen. Partierna gör var för sig upp om vem som får de portföljerna man tilldelats.

Hela valprogrammet finns att läsa här (endast på finska).