Regeringen tillåter inga nya kärnkraftverk

Den nya regeringen säger i sitt program att den inte kommer att bevilja några principtillstånd för nya kärnkraftverk.

Det betyder att Fortum inte under den kommande mandatperioden får bygga ett nytt kraftverk i Lovisa.

Regeringen kommer att utan dröjsmål behandla de tidigare bygglovsansökningarna, vilket betyder Fennovoimas och TVO:s nya kärnkraftverk, som riksdagen förordade i fjol somras.