Anni Sinnemäki och Ville Niinistö var beredda att förhandla, men De grönas riksdagsgrupp och partidelegation tyckte annorlunda.

Centern vill ha med Soini

Centern kliver gärna in i förhandlingarna när gröna går ut. Med sig in vill Centern ha sannfinländarna. Och för centerns del får Katainen fortsätta som regeringsbildare.

De gröna fortsätter inte i regeringsförhandlingarna med en ny bas där vänsterpartierna ersätts med Centern. 

Partiet anser att det utgående från valresultatet inte har tillräckliga möjligheter att främja sina egna mål om den borgerliga regeringen fortsätter.
Riksdagsgruppen och partidelegationen tvingades rösta om frågan under sitt gemensamma möte. Beslutet att inte delta i regeringsförhandlingarna vann med rösterna 23–16.

Partiledaren Anni Sinnemäki och riksdagsgruppens ordförande Ville Niinistö tyckte båda att De gröna kunde ha fortsatt förhandla.

De grönas beslut betyder att regeringssonderaren Jyrki Katainen måste förhandla med Sannfinländarna eller ge upp. Sannfinländarnas partiledare Timo Soini upprepade medan De gröna höll sitt möte att EU-linjen står fast. I så fall är det Katainen som måste ge efter. 

Det är alltså helt möjligt att turen att försöka bilda regering går till Jutta Urpilainen (SDP). Vad De gröna gör i så fall har de inte tagit ställning till, men utesluter inte att de kan vara med i en annan regeringssammansättning.

–Men just nu ser det ut som om Sannfinländarna är med, och med dem kan vi inte sitta i samma regering, säger Sinnemäki.

Det gäller oavsett vem som är regeringssonderare,

Centerns riksdagsgrupp har samlats för att diskutera ett eventuellt deltagande i regeringsförhandlingarna.
Centerns ledning har redan meddelat sitt intresse för att sätta sig ner vid förhandlingsbordet. Regeringssonderaren Jyrki Katainens (Saml) försök till en borgerlig regering med 105 riksdagsplatser duger dock inte för Centern, eftersom det i partiet finns en vilja att binda Sannfinländarna till regeringsansvaret. I Centern finns också stöd för ett rödmyllesamarbete.