Mustajärvi lämnade regeringsförhandlingarna

Vänsterförbundets riksdagsledamot Markus Mustajärvi har lämnat regeringsförhandlingarna, skriver Lapin Kansa.

Mustajärvi sade på morgonen till FNB att han på grund av sina egna åsikter inte såg sig kunna fortsätta i Vänsterförbundets förhandlingsgrupp. Motsättningarna mellan hans övertygelse och målsättningarna för regeringsförhandlingarna blev allt för stora.

Mustajärvi tror att den nya regeringen kommer att få fler problem i stil med stödpaketet till Portugal. Enligt honom kommer Vänsterförbundet att ha svårt att handla i frågan också i framtiden. Mustajärvi är dessutom kritisk Samlingspartiets Natovänliga linje.