Katainen gjorde allt för att få med Sannfinländarna, men det lyckades inte.

Katainen flaggar blårött

Efter att Timo Soini tackat nej försöker Jyrki Katainen sig på en blåröd regeringsbas. Han kallar Samlingspartiet, SDP, SFP, De gröna och Kristdemokraterna till förhandlingsbordet.

Efter att först valets storsegrare Sannfinländarnas Timo Soini och därefter den största förloraren Centerns Mari Kiviniemi på torsdagen berättat att de inte kan tänka sig att sitta med i regeringen, kallade regeringssonderaren Jyrki Katainen (Saml) till presskonferens i kvällningen. 
– Jag har hunnit diskutera med alla partier om deras viktigaste målsättningar under valperioden. Efter överenskommelsen med Socialdemokraterna om EU-politiken anser jag att regeringsbasen bör bestå av Samlingspartiet, SDP, SFP, De gröna och Kristdemokraterna, är Katainens slutsats. 
Katainen gjorde sitt bästa för att visa att både han och Soini ansträngt sig för att det skulle gå vägen.


– Vi gjorde verkligen ett allvarligt försök att hitta en utväg. Jag respekterar storligen Soinis uppriktiga sätt att fungera, det finns bara gott att säga om våra samtal. 
Det hela stupade som väntat på Sannfinländarnas kategoriska EU-motstånd.
– De kunde inte binda sig till den överenskommelse om en uppbyggande EU-politik som Samlingspartiet och SDP gjorde, men det handlar också om spelreglerna i regeringen. Man kan inte fungera så att ett parti har bestående privilegier att gå sin egen väg. 
Katainen påminner om att det alltid har varit en enskild, avgränsad fråga när ett parti tidigare har fått tillstånd att gå emot regeringens politik. 
De fem partier Katainen nu kallar till regeringsförhandlingar på Ständerhuset har tid på sig till måndagen att ta ställning till om de vill vara med. Är svaret ja är majoriteten, 112 riksdagsmandat, tillräcklig, bedömer han. 
– Det är en bra och funktionsduglig bas. Om man ser på hur partierna svarat på frågorna jag ställt, så ser man att vilja finns till en gemensam ekonomisk politik och Europapolitik. 
Katainen ville inte direkt kommentera Socialdemokraternas till synes yrvakna ställningstagande om valresultatet borde förplikta Katainen att trots allt hålla Sannfinländarna med i bilden. 
– Sannfinländarna har sagt sitt. Jag utgår från att Samlingspartiet och SDP bildar stommen i regeringen.   Det här blir ju en förlorarnas regering? – Det kan man förstås säga, men storsegraren drog sina egna slutsatser. 
Varför De gröna och inte Vänsterförbundet?
– Vänsterförbundet har meddelat att de inte är med på Samlingspartiets och SDP:s överenskommelse om Portugalpaketet. 
Efter valet ville De gröna gå i opposition på grund av sitt dåliga valresultat, men de utesluter inte en regeringsplats nu när Sannfinländarna är ute. 
Efter ett långt gruppmöte på torsdagen meddelade partiledaren Anni Sinnemäki att partidelegationen och riksdagsgruppen ska ha ett gemensamt möte på fredag för att fatta beslutet. 


– Våra svar till regeringssonderaren innehöll ambitiösa mål och vi måste fundera på om ett parti av den här storleken kan få igenom de målsättningarna. 
Om De gröna säger nej behövs ett parti till.

Våra svar till regeringssonderaren innehöll ambitiösa mål och vi måste fundera på om ett parti av den här storleken kan få igenom de målsättningarna. 
Om De gröna säger nej behövs ett parti till.

– Då är Vänsterförbundet den enda rörliga biten i pusslet, säger statsvetaren Ville Pernaa vid Åbo universitet. 
SFP:s riksdagsgrupp ger i dag partiets svar till Katainen. Partiledaren Stefan Wallin säger att SFP är positivt inställt men att regeringsprogrammet är oerhört viktigt. 
– Det tvåspråkiga Finlands framtid, det öppna samhället och välfärdsstatens framtid har varit SFP:s budskap.
SFP lär kunna samarbeta bra med både Samlingspartiet och SDP och miste inga riksdagsmandat i valet, säger Pernaa.


– Sannfinländarnas ovilja att ge efter gav SFP ännu bättre chanser att som fågel Fenix än en gång sitta i regeringen. 
Kristdemokraternas partiledare Päivi Räsänen meddelade genast att partiet deltar i regeringsförhandlingarna trots att KD och De gröna har olika åsikter om till exempel könsneutrala äktenskap. 
Det är inget drömläge för SDP att bli ensamt vänsterparti i regeringen. Katainens meddelande om regeringsbasen kom som en överraskning för Socialdemokraterna. Pernaa tror ändå en blåröd regering är den enda möjligheten efter Samlingspartiets och SDP:s överenskommelse om EU-stöden och Portugalpaketet.