Östra Nyland blir en del av Nyland

Östra Nyland blir från årsskiftet en del av Nylands landskap. Kommunerna i Östra Nyland blir samtidigt medlemmar i Nylands förbund.

Efter att landskapen gått samman består Nylands landskap av 28 kommuner.

Landskapet har 1,5 miljoner invånare. Nylands andel av hela landets arbetskraft är en tredjedel. 37 procent av Finlands bruttonationalprodukt produceras på området.

På Nylands förbund är man glad över att landskapet förenhetligas.

– Från årsskiftet slutar landskapet inte längre konstgjort öster om Helsingfors, utan sträcker sig genom hela det historiska Nyland från Hangö till Lovisa. Äntligen får vi en klar, bred helhet med tanke på regionutvecklingen och planeringen av samhällsstrukturen, säger Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Statsrådet fattade beslutet om att slå ihop landskapen i oktober i fjol.

FNB