Finlandssvensk bakom genombrott i forskning om antimateria

 Antimateria har förbryllat forskare sedan Dirac förutspådde dess existens 1931. Om en partikel och dess antipartikel möts förintas partiklarna. Det märkvärdiga är att antimateria och materia borde ha skapas i lika stora mängder vid universums uppkomst, Big-Bang. Men det är i dag uppenbart att universum består mestadels av materi, vilket betyder att någonting dramatiskt måste ha skett med den antimateria som uppstod. 

– Vi har lyckats fånga och kontrollera antimaterian utan att den kommer i kontakt med materia, vilket göra att vi kan studera den på ett helt annat sätt en tidigare, säger den finlandssvenska Stefan Eriksson, som är en av forskarna bakom upptäkten.

– Det här är ett bidrag till att förstå vad som hände med antimaterian efter universums uppkomst. För mig personligen känns det alldeles otroligt att få vara med och göra de här upptäkterna i ett team av så kunniga och duktiga forskare.

Stefan Eriksson doktorerade vid Helsingfors universitet år 2002 och gick sedan till Imperial Collage i London. I dag är han forskare vid Swansea University i Storbritannien.

I teamet ingick också finländaren Petteri Pusa och 35 andra forskare från olika delar av världen. 

Artikeln publicerades på onsdagen i tidskriften Nature. På forskarteamets webbplats kan man också läsa mer om rönen.

HBL