Åke Blomqvist gav domstolen sin disco-video

Tvisten kring danslärarparet Åke och Leena Blomqvists penningplaceringar i Nordea behandlades på torsdagen i Högsta domstolen. Strax före klockan 15, under en paus i slutpläderingen, valde paret att åka hem.  
På väg ut gick Åke Blomqvist, född 1925, fram till podiet och överlämnade en cd till ordförande Kari Raulos.

– Den här har miljoner människor över hela världen sett, sade Blomqvist.

På cd:n fanns den instruktionsvideo från 1980 där Åke Blomqvist lär vuxna finländare dansa disco. Under 2000-talet har videon nått kultstatus och via internet spridits världen över.

– Det här visste jag inte om, sade paret Blomqvists juridiska ombud Seppo Ruuhonen urskuldande efter Åke Blomqvists initiativ.

Bristfällig information?

Behandlingen av tvisten mellan paret Blomqvist och Nordea pågick hela torsdagen. Tvisten gäller huruvida paret Blomqvist fick tillräcklig och korrekt information när de åren 1999 och 2000 placerade cirka två miljoner euro i Nordeas sparlivförsäkring Selekta. När placeringarna förföll 2005 hade det satsade kapitalet halverats. Placeringen var bunden till utvecklingen på aktiemarknaden, som under den aktuella perioden var mycket ogynnsam.

Paret Blomqvist säger att de inte förstår sig på placeringar utan bara litade på bankens råd. Banken hävdar å sin sida att Åke Blomqvist är en erfaren placerare och var medveten om riskerna.

Fallet har tidigare behandlats i tingsrätten som våren 2008 dömde Nordea att ersätta det belopp paret hade förlorat. Ett år senare förkastade hovrätten tingsrättens beslut. Paret Blomqvist ansökte om, och beviljades, besvärsrätt.

Högsta domstolens beslut väntas om några månader.

Patrik Harald