Uppslagsverket Finland gratis på webben

Gå in på www.uvf.fi.

– Det här är fondernas gåva till allmänheten, säger kanslichefen för Svenska folkskolans vänner, Christoffer Grönholm, om nätlanseringen.

År 2003–2007 utkom den helt omarbetade utgåvan av Uppslagsverket Finland i fem band.

– Med tanke på de tio miljoner euro som arbetet bakom uppslagsverket kostat var vi övertygade att internetupplagan måste bli kommersiell. Men vi ändrade oss och sätter ut allt material gratis på nätet, säger Grönholm om satsningen.

På adressen www.uvf.fi hittar man i dag 12 000 uppslagsord. De vanligaste uppslagsorden är personer och orter. Utöver text innehåller databasen också fotografier, grafik och kartor.

Ett redaktionsråd med 20 finlandssvenska experter från olika samhällsområden, bland andra zoologiprofessorn Kristian Donner , professorn i religionsvetenskap René Gothóni och etnologiprofessorn Bo Lönnqvist har tillsammans med två heltidsanställda redaktörer i uppgift att uppdatera webbencyklopedin som upprätthålls av Schildts.

– Uppslagsverket skiljer sig från Wikipedia genom att endast utvalda personer får skriva och uppdatera artiklarna. Det här är en kvalitetsgaranti, säger Henrik Ekberg som är huvudredaktör för de två bokutgåvorna av Uppslagsverket Finland.

Mätt i snabbhet och antal sökord är det omöjligt för Uppslagsverket 2.0 att konkurrera med Wikipedia, men söker man tillförlitlig information ur ett finlandssvenskt-finländskt perspektiv är den nya webbencyklopedin ett stort hjälpmedel.

– Wikipedia är problematisk för till exempel skolelever och studerande eftersom tjänsten har ojämn kvalitet och ibland innehåller direkta felaktigheter. Via Uppslagsverket 2.0 får man uppgifter som säkert stämmer, säger Johan Lindberg , redaktör för encyklopedin.

Redaktionen följer med viktiga händelser, till exempel politiska val, och uppdaterar webbencyklopedin efter hand. Ett par dagar efter ett riksdagsval dröjer det innan de nya uppgifterna finns med i webbuppslagsverket, uppskattar redaktionen.

SPT/Maria Gestrin-Hagner