Ryssland bör uppfylla kraven i avtalet

BRYSSEL – Mötet var enigt. Vi kunde enkelt enas om konklusionerna. Vi understryker samma saker som har sagts under senaste tid, hur Ryssland ska fås att dra tillbaka sina styrkor, sade statsminister Matti Vanhanen på presskonferensen i Bryssel på måndagskvällen.

I egenskap av ordförandeland reser frankrikes president till Moskva om en vecka. Målet är att få Ryssland att uppfylla kraven i de sex punkterna i överenskommelsen om vapenvila.

– Om sanktioner användes nog ett ganska starkt språk, men ingen föreslog sanktioner, sade republikens president Tarja Halonen.

Hon påpekade i alla fall att spänningen inte är över.

– Mycket beror ju på vad som händer i Moskva. I november hålls EU:s och Rysslands toppmöte och nästa dag ett Ukraina-möte. I december vet vi säkert mer, sade Halonen.

Utrikesminister Alexander Stubb (saml) var nöjd.
– Det är bara tre veckor från kriget, vi har snabbt fått beslut till stånd. Det visar att EU är enigt, sade Stubb.

Det planerade mötet mellan EU och Ryssland, som skulle hållas den 16 september hålls inte.
– Det skulle vara lite onaturligt att diskutera samarbete samtidigt som man diskuterar ett eldupphöravtal, sade Vanhanen.

Vid den oundvikliga frågan om hur man fördelade turerna inne i salen konstaterade Halonen att det vore dags att låta bli att stirra på antalet tallrikar.

– Vi förde inte bok, men vi alternerade nog, sade hon.

Som väntat tonades alltså kraven på sanktioner mot Ryssland ner under måndagens möte.

Europeiska rådet konstaterar visserligen att relationerna mellan EU och Ryssland befinner sig vid ett vägskäl på grund av krisen i Georgien. Men samtidigt betonar man det ömsesidiga beroendet och behovet av samarbete och dialog.

En utvärdering av hur relationerna utvecklas görs i samband med EU:s nästa toppmöte i Nizza i november.
Ukraina och betydelsen av att se över relationerna i öst togs också upp under mötet.

– EU har skäl att se över hela sina Kaukasuspolitik för den har vi misslyckats med. Det gäller också områden som Nagorno-Karabach, Moldavien och Ukraina, sade Stubb före mötet.

I de konklusioner som mötet enades om nämns Ukraina inte direkt utan omfattas av en så kallad ”synergi för Svarta havet” samt ett kompanjonskap för länderna öster om EU:s nuvarande gräns. Planerna för denna synergi hoppas man kunna anta vid EU:s toppmöte i mars 2009.

EU kommer också att utse en hög representant för stödaktionerna i Georgien inklusive områdena Sydossetien och Abchazien.

Denna representant har närmast en funktion av ambulerande ambassadör.

EU kommer också att skicka 20 personer till Georgien för att samla information och precisera hur EU:s stärkta närvaro på området ska utformas inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Ryssland sade på måndagen att landet skulle vilka ha en internationell polisoperation med också ryska poliser till området vid buffertzonen mellan Sydossetien och resten av Georgien.

Det finns också ett förslag om att utöka både antalet OSSE-observatörer och antalet FN-observatörer. Det är dock oklart hur koordineringen av olika aktörer ska ske.

Ryska varningar
Inför EU:s toppmöte skrädde den ryska ledningen inte på orden.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sade till BBC inför mötet att det vore ett misstag av historisk omfattningfrån västs sida om väst fortsätter att stödja det nuvarande ledarskapet i Georgien. Vidare sade han att Ryssland kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att straffa de skyldiga.

Den ryske presidenten Dimitrij Medvedev upprepade också inför mötet att Ryssland kommer att fortsätta att försvara ryska medborgare också utanför landets gränser.

– Precis som alla andra länder i världen har Ryssland regioner där vi har ett särskilt intresse, sade Medvedev enligt Financial Times.

Kontroversiell buffertzon
Enligt Georgien har Ryssland satt upp 23 kontroller med mer än hundra soldater och 73 pansarfordon inne på georgiskt område, skrev Financial Times häromdagen.

FN:s flyktingorganisation UNHCR uppger att uppskattningsvis 158 000 människor har lämnat sina hem. Av dem är 128 000 interna flyktingar medan 30 000 har flytt till Ryssland.

YRSA GRÜNE

09-1253 224, yrsa.grune@hbl.fi

FAKTA: SAMARBETE OCH STÄRKT NÄRVARO

-   Europeiska rådet fördömer skarpt Rysslands ensidiga beslut att erkänna Abchaziens och Sydossetiens självständighet.

-   Europeiska rådet  understryker att varje europeiskt land har rätt att själv bestämma över sin utrikespolitik och relationer till allianser.

-   Förutom hjälp till offren är det viktigt att de internationella övervakningsarrangemang som omnämns i punkt 5 av avtalet om vapenvila tas i bruk. Förhandlingar för att stabilisera situationen i Abchazien och Sydossetien bör inledas i brådskande ordning.

-   EU är redo att förbinda sig på lång sikt, inklusive till närvaro på området.

-   En delegation skickas till området för att samla information och för att precisera formerna för EU:s stärkta närvaro. Beslutet fattas den 15 september.

-   EU är redo att ge återuppbyggnadsstöd till Georgien, inklusive Sydossetien och Abchazien. EU är också redo att underlätta visumförfarandet.

-   EU vill se över sitt kompanjonskap i öst och utveckla en ”Strategi för Svarta havet” samt utveckla en plan som kunde antas under toppmötet i mars 2009.

-   Europeiska rådet utnämner en egen specialrepresentant för krisen i Georgien.

-   Toppmötet konstaterar att det ömsesidiga beroendet mellan EU och Ryssland är stort och betonar samarbete, förtroende och dialog EU förväntar sig ett ansvarsfullt beteende av Ryssland och att landet iakttar alla de utfästelser landet har gjort. En bedömning av situationen görs av rådet tillsammans med kommissionen inför nästa toppmöte i Nizza den 14 november.