Estland kvar i Irak åtminstone till årsskiftet

TALLINN
– Varför skulle Estland dra sig ur Irak? Det handlar ju också om att man står fast vid sina löften, säger utrikesminister Urmas Paet.
Estland har ett drygt 36 soldater i Irak och hör till den amerikansk-brittiska koalition som i mars 2003 anföll Irak.
Sedan dess har flera av de länder som ursprungligen var med dragit sig, vanligen under stark press på hemmafronten. Men Paet säger att det också handlar om att Irak själv gradvis tar över säkerheten för allt fler områden.
– Då är det ju naturligt att de internationella styrkorna dras bort.
För Estlands del blir det inte aktuellt att överväga en bortdragning av de estniska soldaterna.
– Det gällande avtalet går ut vid årsskiftet, åtminstone så länge stannar Estland i Irak. Sedan får vi se, det är då nästa beslut ska fattas.
Men han utesluter inte helt och hållet möjligheten att Estland skulle dra sig ur Irak.
I motsats till krishanteringsoperationen i Afghanistan har den militära operationen i Irak inte FN-mandat på grund av att säkerhetsrådets permanenta medlemmar inte kunde enas om en resolution som skulle ha givit militäroperationen grönt ljus.
– Jag har förstått att Irak inte kommer att söka en resolution hos FN utan istället kommer att ingå bilaterala avtal med olika länder om krishanteringsoperation,
I dag inleds en konferens i Stockholm om biståndet till Irak.
Yrsa Grüne
09-1253 224, yrsa.grune@hbl.fi