Orkidétjuv slog till på Morgonland

Någon har grävt upp den rara växten med en vass trädgårdsspade, skriver Salon Seudun Sanomat som var först ut med nyheten om orkidékuppen.

Stölden upptäcktes av en grupp ornitologer som besökte ön under Valborgshelgen. Fågelskådarna hittade bara den tvåspråkiga skylten med uppmaningen att lämna Majnycklar i fred och en liten grop som orkidétjuven täckt med mossa.

Skärgårdshavets Nationalpark och Forststyrelsen har lämnat in en brottsanmälan till polisen i Salo.

Misstankarna om blomstölden vaknade redan i höstas, men först nu blev de bekräftade.

– Det var en person som besökte Morgonland i höstas och då inte fick syn på blomman, men antog att den kanske inte blommar mera den årstiden. Nu när han återvände kunde han se att den är borta, säger teamförman Trygve Löfroth på Forststyrelsen.

Chansen att få fast orkidétjuven är obetydlig, men publiciteten kring fallet kan i alla fall ge lite dåligt samvete.

– Det går väl att omplacera en orkidé, men i det här fallet måste det väl nog bli på en undanskymd plats, säger Löfroth.

Morgonland är en del av Dragsfjärds kommun. Blomman upptäcktes 1985 av Hangöbon Terttu Saren.

Bilder och prover av blomman undersöktes då av amanuens Kalevi Keynäs vid Tvärminne biologiska forskningsstation som kunde fastställa arten.

  

Sällsynt

Majnycklar är mycket sällsynt och förekommer huvudsakligen i Skåne. De närmaste orkidéerna har påträffats i Tartu i Estland och på Gotland.

Till Morgonland hade blomman sannolikt kommit som ett vindburet frö. Blommans frön är oerhört små och lätta och kan sprida sig långa vägar. Orkidén är beroende av kalkrik jord. På Morgonland har den gödslats av en kraftig betongbunker från år 1938 som ligger alldeles intill blommans växtplats.

Morgonland var skådeplats för en mycket dramatisk händelse sommaren 1941. Sex unga finländska soldater från Örö fort hade lämnats kvar på ön utan båt. Natten mellan den 15 och 16 anfaller hårdföra ryska stöttrupper ön och de sex utsatta försöker gömma sig i en liten tjärn mitt på ön, men upptäcks och hamnar i flerårig rysk krigsfångenskap.

I dag besöks ön av fritidsbåtar och fågelskådare.

STEFAN LUNDBERG

09-1253 253, stefan.lundberg@hbl.fi