Fotomontage: Stadsplaneringskontoret

”Helikopterfältet byggs med skattebetalarnas pengar”

– Skattebetalarna i Helsingfors blir lurade, säger vice ordföranden för stadsplanerigsnämnden Osmo Soininvaara (Gröna) om Ärtholmens helikopterfält.

Osmo Soininvaara liksom nästan hela nämnden ifrågasatte på hösten planen på en landingsplats för helikoptrar i ändan av Ärtholmen. Det finns ingen ekonomi i den, konstaterade motståndarna. Andra tunga argument emot handlade om oljudet och det faktum att den konstgjorda udden försvårar för fritidsbåtarna.

Som Hbl berättade i går ingår en reservering för helikopterfältet i förslaget till ny delgeneralplan. Bilden invid visar projektets omfång.

När man läser utkastet som ingår i stadsstyrelsens handlingar framgår att udden ska byggas men exakt vad den ska utnyttjas till i väntan på helikopterbasen blir oklart. Slutsatsen är att udden byggs för att man om några år, när dammet lagt sig, kan driva igenom landingsplatsen ”för att udden är ju redan byggd för dyra pengar, det skulle vara dumt att låta bli.”

Helikopterfältet beräknas kosta 90 miljoner euro. Av papperen framgår inte vad det kostar att dumpa sten och jord i havet för att bygga ut Ärtholmen.

Hbl testar tesen på stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml).

– Jag vet inte hur det är tänkt men jag ska ta reda på det och så får vi återkomma.

När Osmo Soininvaara, vice ordförande i stadsplanieringsnämnden och nuvarande medlem, tittar på förslaget håller han med om Hbl:s tolkning.

– Du har rätt. I verkligheten byggs helikopterfältet med offentliga medel trots att det uttryckligen var det som vi ville undvika.

I sin blogg skrev Soininvaara i  augusti:

– Tjänstemännen har utgående från generalplanen bestämt att schaktmassor dumpas i havet. När detta är gjort handlar delgeneralplanen endast om att asfaltera eller inte. Det är en vettlös mängd sten som dumpas i havet.

Soininvaara är vice ordförande

Osmo Soininvaara är vice ordförande för stadsplanerigsnämnden, inte förra vice ordförande som det tidigare stod i artikeln.