HBL-Atkiv

Saneringen av Busholmen kostar tio miljoner

Arbetet med att sanera den förorenade marken på Busholmen blir dyrt.

Busholmen i Helsingfors fungerade i nästan 100 år som godshamn och området har under årens lopp förorenats av olja, tungmetaller och PAH-föreningar. Men inga alarmerande höga halter av extrema gifter har uppmätts.

Ursprungligen bestod området av tre holmar och man har fyllt ut vattenområdet sedan tidigt 1900-tal. Inte heller utfyllnadsmaterialet har alltid varit rena jordmassor eller sund sand.

Busholmen saneras nu i takt med att man bygger nytt så att man inleder varje projekt med att sanera och schakta bort förorenad mark. Det gäller till exempel projekt som husbyggen och gatuarbeten. Arbetet med att sanera Busholmen kostar minst 9,9 miljoner euro.

Byggarbetena på Busholmen kom i gång för ett par år sedan och pågår i ytterligare tio år. Det är först på 2020-talet som hamnområdet har förvandlats till en stadsdel med 16 000 invånare och 6 000 kontors- och affärsanställda.