Foto: Jore Puusa/Ksf-arkiv

Poliskameror har blivit vanligare i huvudstadsregionen

Helsingforspolisen har haft inspelande kameror på allmänna platser redan i tio år. Nu får Vanda sina första kameror och också i Esbo finns det planer på att införa bevakning.

– Vi har bra erfarenheter av bevakningen. Vi har ett flertal kameror på olika fasta punkter, berätta kommissarie Pekka Höök på Helsingforspolisen.

Helsingforspolisen har i tio års tid haft samarbete med Helsingfors stad om övervakningskamerorna. Staden diskuterar tillsammans med polisen om var de olika kamerorna placeras.

– Vi har satt ut kameror på sådana platser där de betjänar bäst. Det är främst frågan om i förebyggande syfte. Men förstås om något händer så kan materialet också användas i undersökningar, säger Höök.

Helsingforspolisen använder också bilden, som kan ledas direkt till polisens ledningscentral vid olika offentliga evenemang.

– Till exempel vid någon procession kan vi följa med situationen på bred front och handla vid behov.

Först i Dickursby

Det är inte så vanligt att polisen har kameraövervakning på offentliga platser i Finland, men åtminstone i huvudstadsregionen verkar det ske en förändring. Vandapolisen kommer inom de närmsta veckorna ta i bruk sina första övervakningskameror. Kamerorna, som kommer i området kring tågstationen i Dickursby, är uppsatta av Vanda stad i samarbete med polisen.

– Det handlar om ungefär 30 kameror som alla redan är installerade. Vi väntar ännu på att en terminal ska installeras här på polisstationen, säger överkommissarie Jarmo Ojala på polisinrättningen i Östra Nyland.

Enligt Ojala borde kamerorna komma i bruk den här veckan eller möjligen nästa vecka.

Han vet ännu inte om man kommer att installera mera kameror.

– Vi vill först se nu hurudana erfarenheter vi får med de här kamerorna. Sen ska vi se om vi kanske kunde installera på andra ställen. Till exempel har vi tänkt att centrum i Myrbacka runt järnvägsstationen kunde vara en plats där det kunde vara bra med kameror.

Bra bilder

Tanken med kamerorna är precis som i Helsingfors att verka i förebyggande syfte och att vara till hjälp vid eventuella brottsutredningar.

– Sen är det här förstås en möjlighet för oss att se om det håller på att hända någonting på en plats, så att vi kan fördela resurser till platsen. Fast vi bara har möjlighet att följa med några kameror åt gången så får vi ändå riktigt bra bilder, säger Ojala.

Också på Västra Nylands polisinrättning meddelar man att det finns ett projekt på gång tillsammans med Esbo stad för att införa kamerabevakning på offentliga platser. Men för tillfället kunde man inte ge närmare uppgifter.