Färjan genast i motvind

– Det är ett sorgligt papper. De där färjorna är så otroligt långsamma, säger Osmo Soininvaara (Gröna) om utredningen som visar att färjförbindelsen mellan Kronbergsstranden och Helsingfors centrum är realistisk.

Stadsplaneringsnämndens ordförande Osmo Soininvaara vill helst inte veta av den pinfärska utredningen som visar att kollektivtrafik mellan Degerö och Helsingfors centrum är ett realistiskt alternativ. Han svarar i telefon i Polen där han cykelsemestrar. Utredningen som är beställd av Ekonomi- och planeringsenheten vid stadshuset och gjord av Destia blev klar vid midsommar. Soininvaara säger att han känner till rapporten men att han inte läst den färdiga versionen.

I rapporten konstateras att delar av kollektivtrafiken i flera stora städer utomlands sköts med färjor och sjöbussar. Sådana städer är Stockholm, Vancouver, Lissabon och Amsterdam. I Helsingfors har man tittat närmare på en handfull alternativ och stannat för varianten där färjan kör med 6 minuters intervaller mellan Degerö och Skatudden. Färjan skulle vara en förlängning av befintliga eller nya busslinjer men också fotgängare och cyklister får plats.

Enligt utredningen är miljöpåfrestningarna små och investeringarna i färjor, brofästen och trafik skäliga i förhållande till den stora bro som är en alternativ förbindelse. Tanken på en linbana har i praktiken övergetts.

Rapporten tar enbart ställning till färjtrafiken. Utredarna har inte tittat på trafikarrangemangen i brofästenas näromgivning.

"Inte råd att klåpa"

Osmo Soininvaara säger att det blir problem på Skatudden om Degeröfärjan får kajplats där.

– Vi har svåra trafikstockningar där redan nu när Sverigebåtarna ankommer och avgår. Jag kan inte se att förbindelsen från Degeröfärjan vidare till centrum kan bli smidig. Dessutom tar det alltid lång tid att lasta och lossa en färja. Minst en kvart. Därför är bron helt på sin plats, säger han.

Enligt utredningen går lastandet fort, på 2–4 minuter.

Risto Huttunen är arkitekt och medlem i Pro Kruunuvuorenselkä. Föreningen motsätter sig en bro över fjärden.

– Enligt mig är det främst miljöargumenten som talar emot en bro. Fjärden är känslig för så stora ingrepp, säger han.

En av de åtminstone två broarna som ska förena Helsingfors innerstad med Kronbergsstranden på västra Degerö är 1,2 kilometer lång. Den internationella planeringstävlingen som utlystes våren 2011 avslutas senare i år.

– Folk ska på något sätt ta sig till och från ett färjfäste. Lösningen är spårvagn, vägar och cykelvägar, sade biträdande stadsdirektör Pekka Sauri till Hbl i maj för ett år sedan och fortsatte:

– Bron är ett mycket krävande byggprojekt och det är därför som planeringstävlingen är internationell. Vi ska vaska fram de absolut bästa förslagen. Fjärden och stränderna är en känslig miljö. Vi har inte råd att klåpa.

Hellre barnsjukhus

Risto Huttunen vid Pro Kruunuvuorenselkä är skeptisk.

– Det är bra med arkitekttävlingar men i den här staden har vi många exempel på stora tävlingar som utnyttjats för att marknadsföra ett byggprojekt. Efter tävlingarna har man sedan byggt något helt annat och med helt andra krafter än det var tänkt. Tornhuset i Nordsjö är ett exempel, säger Huttunen.
Sauri, Soininvaara och andra broförespråkare stöter på mäktigt motstånd i stadshuset. Överborgmästare Jussi Pajunen sade till Hbl i fjol att frågan är om det är vettigt och meningsfullt att bygga en bro.

– Vem betjänar den och vilken är tidtabellen? Det är trots allt en investering på omkring 200 miljoner euro.
För Risto Huttunen är det klart hur de pengarna kunde användas.

– Bron över Kronbergsfjärden betjänar en liten grupp människor. För den summan bygger vi ett nytt barnsjukhus som hela landet drar nytta av. Eller ett Guggenheimmuseum.

LÄS OCKSÅ: Degeröfärjan är en kalldusch för bropartiet