Foto: Benjamin Suomela. Leo Stranius är för gratis kollektivtrafik.

"Gratis kollektivtrafik skulle vara häftigt"

Om Tallinn kan, så Helsingfors också. Miljökämpen Leo Stranius suktar efter att höja Helsingfors profil. Men på Helsingforsregionens trafik skjuter man idén om gratis kollektivtrafik i sank.

– Jag tycker att man borde ordna en folkomröstning i Helsingfors om kollektivtrafiken, säger Leo Stranius, generalsekreterare på Luonto-Liitto.

Han sneglar över på andra sidan Finska viken där man i Tallinn troligtvis gör kollektivtrafiken gratis nästa år. Invånarna fick rösta om saken, vilket slutade med ett stöd på 75,5 procent, skriver Estlands public service-bolag ERR. Cirka tjugo procent av stadens röstberättigade valde att säga sin åsikt.

– Man gav invånarna rätt att säga vad de tycker och delta i beslutsfattandet. Det här stärker demokratin. Man borde skapa ett likadant wow-fenomen som i Tallinn, för att få folk att intressera sig för kollektivtrafiken.

Suvi Rihtniemi, vd för Helsingforsregionens trafik, radar upp orsaker till varför Helsingfors, eller hela huvudstadsregionen för den delen, inte behöver gratis lokaltrafik.

– Om biljettinkomsterna försvinner måste man hitta ytterligare 250 miljoner euro någonstans ifrån.

Pengar till kollektivtrafiken
  • Kommunerna subventionerar kollektivtrafiken till 48,2 procent, vilket motsvarar 250 miljoner euro.
  • Biljettintäkterna utgör 48,6 procent, staten finansierar 1,2 procent och de resterande utgifterna täcks av annonsintäkter.
  • I fjol betalade Helsingfors 164 miljoner euro, Esbo 47,5 miljoner, Grankulla 622 000 euro, Vanda 36,1 miljoner, Kervo 2,8 miljoner och Kyrkslätt 3,8 miljoner.
  • En invånare i någon av de här kommunerna betalar i genomsnitt 229 euro per år för kollektivtrafiken. I Helsingfors är siffran 279 euro per år.

I nuläget stöder sex kommuner lokaltrafiken med sammanlagt 250 miljoner euro årligen och Rihtniemi tror inte att de är pigga på att betala mer.

– Hellre behåller vi vår höga servicenivå i Helsingfors än inför gratis kollektivtrafik.

Dessutom säger hon att biljettpriserna är rimliga, med några få undantag.

– Till exempel är prisskillnaden mellan en intern och en regionbiljett för stor. Men det åtgärdar vi i taxerings- och biljettförnyelsen 2016.

Rihtniemi kallar däremot månadsbiljetterna förmånliga.

– Med dem kan man resa hur mycket som helst.

I dag finansieras kollektivtrafiken i huvudstadsregionen till nästan femtio procent av kommunerna. Biljettintäkterna står för en nästan lika stor andel. Staten stöder lokaltrafiken med strax över en procent.

– Den andelen är löjligt låg, säger Stranius.

Rihtniemi ser också gärna att staten ökar sitt stöd till lokaltrafiken.

Få ned utsläppen

– Det vore häftigt med gratis lokaltrafik. Helsingfors kunde profilera sig som en kollektivtrafikvänlig stad. Men det allra viktigaste är ändå att minska trafikutsläppen, säger Leo Stranius.

Han är medveten om att prislappen blir dyr, men har en lösning:

– Utgifterna kunde täckas med trängselavgifter. På så sätt skulle den onödiga personbilstrafiken minska. Och statens intäkter kunde användas till att stödja kollektivtrafiken.

Stranius kan tänka sig gratis lokaltrafik i hela huvudstadsregionen.

– Kollektivtrafiken i Helsingfors mår bra, men ute i regionerna är det dyrt att resa.

En utredning som Helsingfors stads trafikverk lät göra 2007 visade att 30 procent fler skulle resa kollektivt om det var gratis. Däremot skulle privatbilismen enbart minska med nio procent. Koldioxidutsläppen skulle gå ned med 10 procent medan det skulle kosta Helsingfors 140 miljoner euro varje år.

Gratis kollektivtrafik i Tallinn

I artikeln stod det att man i Tallinn beslutat att göra kollektivtrafiken gratis. Ingen beslut har hittills tagits, men troligtvis kommer stadsfullmäktige i Tallinn få ett förslag om det här som går till behandling i september. Centern, som driver frågan, har majoritet i fullmäktige. Säger fullmäktige ja införs troligtvis gratis kollektivtrafik i Tallinn nästa år.