Foto: Tommy Pohjola

Svårare hitta en gratis parkeringsruta i Helsingfors

Stadens planerar att stryka gratisparkeringarna i centrum, skriver Helsingin Sanomat.

Sådana finns exempelvis bakom Tölö sporthall, vid Olympiastadion och i Sandudd. De här parkeringarna utnyttjas av många som bor utanför Helsingfors men arbetar i staden. Om beslutet håller är det i praktiken omöjligt att hitta en gratis p-ruta i stadskärnan före klockan 21.

– Vi tittar i första hand på parkeringen bakom Tölö sporthall. Tanken är att göra det till en boendeparkering för tölöborna. Övriga betalar dagtid på samma sätt som man nu gör på annat håll i centrum, säger trafikplaneringschef Olli-Pekka Poutanen.

Poutanen vet att parkeringen utnyttjas av pendlare.
– Ur trafikplaneringens synvinkel är det en dålig anslutningsparkering. Den är helt för central och bidrar till trafikstockningar.

Förslaget inbegriper också ändringar i boendeparkeringen. I framtiden reserveras en allt större del av p-rutorna en allt större del av dygnet i bostadskvarteren för dem som faktiskt bor där. Den för alla tillåtna parkeringstiden kortas med två timmar.

– Gratisparkeringen kring Olympiastadion slopas sannolikt också i något skede. Men det är många stora evenemang i området och då blir det krångligt om de med boendeparkering ständigt måste flytta på sina fordon.

Gratisparkeringen försvinner även från Sandudd.
– Med tiden gör den det nog, säger Olli-Pekka Poutanen och tillägger att gatorna vid sandstranden inte är högst på listan.

Om förslaget godkänns av politikerna införs parkeringsavgifter bakom Tölö sporthall nästa år.

Staden söker ständigt efter nya sparobjekt och inkomstkällor men trafikplaneringschefen försäkrar att det här inte handlar om pengar.
– Målet är att göra trafiken i centrum smidigare.