Aktivisterna visade upp stulna griskultingar

De döda griskultingar som visades upp i samband med en demonstration i Helsingfors centrum har tagits från grisgårdar utan tillstånd.

Ett fåtal vitklädda aktivister bar de döda griskultingarna i händerna under marschen till statyn Tre smeder, där de tystlåtet ställde upp sig på led.

– Grisarna väger ett par kilo och är under fyra veckor gamla. De kommer från en svingård som hade kastat bort dem efter att de hade dött, sade Oikeutta eläimilles (djurens rätt) medieansvariga Anne Nieminen.

Föreningen hade enligt Nieminen en överrenskommelse om att överlämna kultingarna till hygienikerveterinär Maria Sjöman på Helsingfors stad efter demonstrationen.

– Vi planerade in demonstrationen inför jul, eftersom vi ville påminna folk om att skinkan kommer från ett djur som har lidit på en svingård, sade Nieminen.

Hon påpekade ändå att organisationen inte vill förbjuda köttproduktionen. Enligt henne handlade det i stället om att få folk att tänka på hur djuren behandlas.

De döda grisarna fördes med polisbil till Livsmedelssäkerhetsverket Evira som skulle förstöra kadavren.

– Enligt lagstiftningen får svingårdarna inte överlåta döda djur, utan de måste förstöras. Därför har det inte gått rätt till i det här fallet, sade Maria Sjöman.

Inga döda djur i centrum

Oikeutta eläimille har tagit kultingarna i samband med att de fotograferat missförhållanden på svinfarmar.

– Fotograferna har tagit grisar, men grisarna är inte från samma gårdar som fotomaterialet, säger Anne Nieminen.

Veterinären Heidi Öjst gillar inte tilltaget.

– Situationen är svår, för döda djur borde inte tas in i städernas centrum på grund av smittorisken för djursjukdomar, säger Öjst.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio är det absolut förbjudet att ha med sig döda djur in i centrum.

Lantbrukarcentralen MTK beklagar också tilltaget. MTK konstaterar i ett pressmeddelande att Oikeutta eläimille inte respekterar djuren.

Text: FNB

Minigrisar

I FNB-texten stod det minigrisar, men det rätta är griskultingar.