Foto: Arkivbild

Förarlös metro kan få förare trots allt

Helsingfors trafikverk förhandlar nu med Siemens om alternativ till en totalautomatisering av metron.

Att anpassa Helsingfors gamla metrovagnar till en förarlös lösning har visat sig så svårt att hela projektet hotar bli försenat, enligt HST:s vd Matti Lahdenranta.

HST går inte i det här skedet ut med någon ny tidtabell för projektet utan fortsätter förhandla med Siemens, som genomför automatiseringen. Siemens har hittills uppgett att projektet kommer att genomföras i tid till Västmetrons öppning 2015.

Siemens och HST förhandlar som bäst om olika halvautomatiska lösningar. Ett är att bara förnya kontrollsystemet, men hålla kvar förarna. Ett annat är att låta metron köra automatiskt, men ha förarna kvar på tåget för att övervaka bland annat dörrfunktionen.

Automatiseringen görs för att förkorta metrons körintervaller. Budgeten är 115 miljoner euro, men i den summan ingår till exempel inte ombygget av Helsingforsstationerna. Det är främst de planerade perrongdörrarna samt de gamla, tunga metrovagnarna som har krånglat. Hbl skrev i slutet av september att projektet hotar bli betydligt mycket dyrare än planerat, och att HST:s direktion kräver en utredning om alternativ till helautomatisering.