Foto: Karl Vilhjalmsson.

Unga somalier bråkar inte mer än andra

En orolig mamma i Östra centrum hörde nyligen av sig till Hbl efter att hennes båda pojkar blivit antastade av andra ungdomar. Hon pekade ut unga somalier som våldsamma trakasserare.

Men en titt i polisens statistik styrker inte bilden av att somaliska unga är värre bråkstakar än andra grupper. Kriminalkommissarie Juha Laaksonen vid Helsingforspolisen säger att det för fem år sedan förekom en del problem som somaliska ungdomar var inblandade i men i dag finns inget belägg i polisens statistik för att somalierna är värre bråkstakar än andra.

– Under åren 2007 och 2008 hade vi en period då unga somalier stod för en del kriminalitet. Men efter det blev det lugnare. Då och då händer något men det är inte oftare än bland finländare överlag, säger kriminalkommissarie Laaksonen.

Om det förekommer fler incidenter än polisen känner till hoppas Laaksonen att det anmäls.

– Det är ofta skillnad på vad som anmäls till polisen och vad medborgarna säger sinsemellan eller till pressen. Alla i vårt samhälle ska kunna känna sig trygga och det är viktigt att till polisen anmäla hotelser och våldsdåd, säger Laaksonen.

20 procent av alla brott som bokförs av Helsingforspolisen görs av personer som inte är finländska medborgare. Då det är frågan om grövre brott är andelen 17-18 procent.

– Det är en liten höjning de senaste åren vilket är helt naturligt med tanke på att det rör sig fler utlänningar eller personer med utländsk bakgrund i Helsingfors än tidigare. Den här gruppen är inte på något sätt överrepresenterad, säger Juha Laaksonen.