Snart står tunneln klar

Bygget av fotgängartunneln för lätt trafik har påbörjats på Hoplaksvägen bredvid Munkshöjdens köpcentrum.

Med den nya tunneln under vägen strävar man efter att förbättra den lätta trafiken till köpcentret.

- Det stora antalet trafikolyckor på Hoplaksvägen under de senaste åren snabbade på det positiva beslutet om tunneln, säger byggingenjör Tuomas Heinonen som leder tunnelbygget.

Det som på allvar satte igång debatten om Hoplaksvägens farlighet var trafikolyckan som skedde i augusti 2002. En 9-årig skolflicka dog då hon gick över skyddsvägen och blev påkörd av en bilist som körde mot rött. Redan tidigare hade många uttryckt sin oro över att så många bilister kör mot rött på Hoplaksvägen. Olyckan gav upphov till den riksomfattande kampanjen Pysähdy ajoissa - Stanna i tid.

Inga omvägar

Fotgängartunneln byggs i två skeden. Ända till september jobbar man västerom vägen och från oktober till december österom vägen. Vägarbetet kommer att orsaka vissa förändringar i den lätta trafiken kring köpcentret fram till årsskiftet.

- Det kommer inte att bli några omvägar, det finns två körfiler åt båda hållen kvar på Hoplaksvägen trots vägarbetena, säger Heinonen.

Den åtta meter breda trafikleden är till för fotgängare och cyklister. Framskrider arbetet som planerat är den nya tunneln klar i maj 2008.

LINN KARLSSON

09-12531, linn.karlsson@hbl.fi