Foto: Cata Portin. Yogaläraren Rita Saari, som också leder yogakurser för kristna, anser att yogan utvecklar personligheten och förutom att den är bra motion, också ger tillvaron en andlig dimension.  

Var Jesus en yogi?

Yogan som dragit fram som en stormvind i västvärlden under de senaste tjugo åren väcker passion för och emot i kristna kretsar. Vissa ser yogan som ett djävulens påfund, medan andra till och med vill kalla Jesus för en yogi.

Enligt en undersökning gjord av kyrkans forskningscentral är det fler finländare (5 procent) som dagligen utövar yoga än det finns folk som läser Bibeln (4 procent).

– Kan yogan bli en inkörsport till kosmisk upplysning som driver människor som inte är så troende bort från kristendomen, frågar Pekka Yrjänä Hiltunen, sekreterare för religionsfostran och en av arrangörerna för ett brett upplagt seminarium kring temat yoga och kristendom, som nyligen hölls i kryptan i Mikael Agricola kyrka i Helsingfors.

Forskarna Kimmo Ketola och Jyry Komulainen från kyrkans forskningscentral har båda fördjupat sig i yogans rötter.

De var båda ense om att den moderna yogan, som har sitt ursprung i Indien, kan ses som en syntes av något helt nytt. Yoga har blivit en del av många vanliga människors liv och ser varken till kön, nationalitet eller religion. Den har frigjorts från asketism och andlighet och kan anpassas så att den passar varje individ och inte tvärtom.

– Det finns olika yogainriktningar. Till exempel hathayogan, som är mest utbredd i väst, kan mycket väl utövas av kristna, medan den klassiska yogan, som rajayogan är en asketisk yogaform som strävar efter att uppgå i det gudomliga på ett annat sätt än vad vi kristna tror, säger Kimmo Ketola.

Sanna Bäckvall som är pensionerad pastor och leder kurser i heliga danser anser att det finns allför mycket teori och dogmer inom kyrkan.

– Det fanns tider då man inom kyrkan sade att det är synd att dansa. Jag upplever ingen konflikt mellan tro och yoga, utan har med dess hjälp till och med blivit stärkt i min tro. Själv har jag yogat i tolv år och ingen har sagt åt mig vad jag skall tänka eller tro. Jag tar till mig det jag vill. Allt det vi upplevt i livet speglar det som vi just nu är med om. Ingen kan veta vad sanningen om vår existens är.

Läs mer i dagens Hbl.