GÅR FÖRLORAT. Specialsatsningar på barns upplevelser och förståelse av kulturarv kommer att dras ner. Foto: Museiverket/Vintti.

Museianställda försvarar sina jobb

I dag vid lunch marscherar över hundra anställda vid Museiverket ut från sina arbeten för att protestera mot de nedskärningar där 55 årsverken försvinner och åtta museer stängs.

Stämningen på Museiverket är både orolig och nedslagen efter beskedet att anslagen i statsbudgeten för år 2012 skärs ned med nästan tre miljoner euro. I dag vid lunchtid arrangeras därför en demonstration bland personalen som ska gå mellan Nationalmuseum och Riksdagshuset. Bland annat kommer man att kräva att en tilläggsbudget tas i beaktande i regeringens kommande planering. Dessutom ska fackets representanter träffa statssekreterare Jarmo Lindén. En av de drygt hundra anställda som väntas delta är Pepita Ehrnrooth-Jokinen, museiföreståndare för Hvitträsk i Kyrkslätt. Hon säger att de anställda tills vidare inte fått någon information alls.
– Det är frustrerande, vi lider av dålig motivation och oroar oss för vem som får gå först. Vi lägger alla vårt hjärta i det här arbetet. Signalen uppifrån är nu att varken musei- verksamheten eller kulturarvet är viktiga.

Nationalmuseets överdirektör Helena Edgren representerar både arbetsgivarna och arbetstagarna. Hon säger att demonstrationen visar hur viktigt de anställda tycker deras arbete är och att de är beredda att försvara det. Men menar också att dyrbar kunskap nu riskerar gå förlorad.
– Vi har en otrolig kompetent personal som tvingas gå. Det är väldigt tungt att avtacka dem, speciellt de yngre som blir utan jobb. Sparåtgärderna leder också till att allt mer av vår verksamhet begränsas till Helsingforsregionen medan många museer i landsorten tvingas stänga.

Edgren ser åtgärderna som ett tecken på oförståelse från beslutsfattarnas sida.
– Sparkraven signalerar att det vi gör är värdelöst, vilket är otroligt sorgligt. Speciellt sörjer jag att våra specialsatsningar på barns upplevelser och förståelse av kulturarv kommer att dras ner. Nu har vi betydligt mindre resurser att betjäna den här viktiga målgruppen.
Edgren poängterar att den inbesparade summan är väldigt liten, drygt 0,2 procent av ministeriets budget.
– Men för oss är den ändå fatal. Jag skulle gärna fråga våra beslutsfattare när de senast besökt till exempel Nationalmuseum. En personlig relation till museerna skulle kanske bidra till mer förståelse.