Åsikter till salu

Merete Mazzarella har sedan början av mars bloggat om Hbl.

Utgångspunkten var att hon hört att kulturbevakningen skulle skäras ner och att till exempel frilansskribenterna skulle kastas ut från tidningens sidor.

Ingenting av detta är ändå sant. Det finns inte och har inte funnits planer på att skära i kulturbevakningen. Merete Mazzarella har litat för mycket på källor som har haft fel uppgifter.

Vi tar gärna emot synpunkter på vår tidning, vi vet att vi har både svagheter och styrkor. Vi får önskemål varje dag om hur bevakningen ska se ut. Det gäller kulturbevakningens alla områden, från folkmusik till bevakningen av enskilda böcker. Synpunkter måste vägas mot andra synpunkter.

Söderströms förlag hör till vår kärnbevakning. Det är en av de instanser som vi håller en artig distans till. Särskilt för att vi har samma ägare. De önskemål som kommer från Söderströms och dess författare lyssnar vi på, men med bibehållen journalistisk integritet.

Söderströms bloggar är ett välkommet inslag i den finlandssvenska bloggosfären, men samtidigt måste man komma ihåg att de framför allt är redskap för att marknadsföra förlagets böcker och författare.

Söderströms bloggar är alltså inte oberoende opinion. I dagens värld vill förlagen ha direkt kontakt med läsarna för att köpbesluten görs här och nu och ofta digitalt.

I den här verkligheten blir författaren inte en opinionsbildare, utan en produkt som säljs med hennes åsikter.

Det här kommer vi att se mycket av framöver, och det är en kulturredaktions viktiga uppgift att bevaka denna utveckling.

En utmärkt artikel om detta av Marion Maneker finns på tbm.thebigmoney.com.

Förlagen behöver inte längre marknadsförare, för att författarna gör jobbet själv. Risken är förstås att litteraturen, det som Merete Mazzarella är en så lysande representant för, är den som förlorar på den nya ordningen.

TIM JOHANSSON

tim.johansson@hbl.fi