Leif Salmén får SLS:s stora pris

Läs intervjuer med pristagarna Leif Salmén och Christian Lindroos i fredagens Hbl. 

HÄR ÄR ALLA PRISTAGARE:

- Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro och den Tollanderska medaljen tillfaller författaren Leif Salmén för en mångsidig och gedigen insats i det finländska kulturlivet. Salmén är känd som politisk journalist, skönlitterär författare och inte minst som essäist.

- Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller tidigare riksarkivarien, filosofie doktor Kari Tarkiainen för hans omfattande och mångsidiga livsverk som vetenskapsidkare och skönlitterär författare.

- Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller teaterchef Christian Lindroos för hans insatser inom barnteatern, främst för hans arbete som konstnärlig ledare för Unga Teatern.

- Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller författaren Agneta Andersson för boken Jurmo by - närmast havet.

- Ett pris om 16 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Katja Bargum och professor Hanna Kokko för boken Torsken som krympte och andra evolutionära mirakel.

- Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillfaller Robert Åsbacka för romanen Orgelbyggaren.

- Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Ralf Andtbacka för diktsamlingen Wunderkammer.

- Ett pris om 16 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Tove Appelgren och illustratören Salla Savolainen för boken Vesta-Linnéas svartaste tanke.

- Ett pris om 13 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller filosofie doktor Pia Forssell för doktorsavhandlingen J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning.

- Ett pris om 11 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller författaren Annika Luther för romanen Brev till världens ände.

- Ett pris om 8 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillfaller författaren Peter Sandström för romanen Gigant.

- Ett pris om 5 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillfaller journalisten Anna-Lena Laurén för boken De är inte kloka, de där ryssarna.

- Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller professor Jan Lindström för boken Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik.

- Granberg-Sumeliuska priset om 5 000 euro tillfaller författaren Ann-Helen Attianese för romanen Post till Vintergatan.

- Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillfaller konstnären Katarina Reuter.