Arbetsmarknadsarmbrytning

Svenska dagbladet publicerade (19.1) en översikt över ordens betydelse i politiken. Det var en sammanställning av hur ofta olika ord använts av svenska riksdagspartier under de senaste åren. ”Utanförskap” talades det just inte alls om under perioden 1996-2001, nu används begreppet av alla partier. Ordet ”låginkomsttagare” har däremot så gott som försvunnit. Skillnaden mellan vad de två orden uttrycker säger mycket om hur de politiska styrkeförhållandena förändrats.

Ord är viktiga i samhällsdebatten. I Finland har arbetslivet fått en central roll i diskussionen om den statliga ekonomin. Bland annat Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Etla, Raimo Sailas, Juhana Vartiainen och Samlingspartiets ungdomsförbund har föreslagit allt från lägre löner för äldre arbetstagare till ett raserande av hela kollektivavtalssystemet. Att debatten om arbetslivet är så hårt dominerad av näringslivet och samlingspartiet leder till en ensidig bild av problemen och en alldeles för fattig diskussion om lösningarna. Det finns andra begrepp och synpunkter att använda.
Höjda löner i stället för lönesänkningar. Att sänka eller frysa lönerna under en recession minskar den inhemska efterfrågan och påverkar därigenom hela ekonomin negativt. Sänkta löner ökar lätt såväl arbetstagarnas som företagarnas skuldsättning och ökar instabiliteten på arbetsmarknaden. Finland har i stället ett akut behov av att höja lönenivån speciellt inom vårdbranscherna. En låg lönenivå kombinerad med fysiskt tungt arbete har lett till en stor brist på utbildad arbetskraft inom en bransch som är livsviktig för människor i alla åldrar.
En kortare arbetsdag och en jämnare arbetsfördelning i stället för en mekanisk höjning av pensionsåldern. Den faktiska pensionsåldern är redan i genomsnitt flera år under den officiella. Det beror på ungas förtidspensioneringar på grund av stress och psykiska problem samt de svårigheter många äldre arbetssökande har i fråga om att hitta jobb.
Gruppklagan för fackförbunden i stället för lokala avtal. Genom gruppklagan får fackförbunden bättre möjligheter att försvara även de arbetstagares rättigheter som har osäkra anställningsförhållanden. För en enskild kort- eller deltidsarbetstagare eller en person som arbetar via ett bemanningsföretag kan det stå sig dyrt att försvara sina rättigheter. Lagbrott och försummade arbetsgivarförpliktelser är som en följd av en allt osäkrare arbetsmarknad vardagsmat inom alltför många branscher.
En tryggad utkomst i stället för hårdare krav på arbetssökande. Socialskyddssystemet är ett lapptäcke av byråkrati som hindrar många att ta emot kortare arbetstillfällen och fungerar dåligt för korttidsarbetare och frilansare. Genom en grundinkomst tryggas allas rätt till en utkomst på ett flexibelt och humant sätt.

Politik handlar långt om vem som hörs och om vem som har makt att definiera vad som borde göras och vilka problemen är. Därför är orden så viktiga - och att fler än en part deltar i diskussionen.
Li Andersson är ordförande för Vänsterunga och stadsfullmäktigeledamot i Åbo.

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Regler för kommentarer

Välkommen till debatten på Hbl.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar, antingen under eget namn eller signatur. Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Hbl:s redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom Hbl är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på Hbl.fi, i Hufvudstadsbladet eller i andra KSF Media publikationer.Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.
 • använda osakliga användarnamn (signaturer).Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar genom att klicka på flaggsymbolen invid kommentaren. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi. Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av flera svenskspråkiga nyhetssajter. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.Hur syns mitt namn eller signatur: Det är endast möjligt att kommentera artiklar om du skapat ett digitalt konto och loggat in. Utgångsläget är att ditt förnamn och efternamn syns när du kommenterar, men du kan också välja att använda en signatur om du inte vill uppge ditt riktiga namn.Hur ändrar jag min signatur: På hbl.fi, klicka till Mitt konto-knappen uppe till höger och välj Regigera kontouppgifter. Välj Personlig information. Längst ner på sidan kan du ange Signatur för kommentarer. Klicka på Spara. Notera att du vid varje kommentering fritt kan välja signatur.Så behandlar vi din signatur Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig.