Den stora frågan väntar på svar

För 80 år sedan, lördagen 12 mars 1932, hittades världens – vid sidan om JP Morgan – mest kände finansman tändstickskungen Ivar Kreuger skjuten i sin säng i Paris. Dödsfallet ledde till kraftiga börsfall, statsministerns avgång, tusentals familjer fick lämna hus och hem och en kraftig omstöpning av ägandet i Sveriges största företag.
Det bidrog troligen också till att Socialdemokraterna vann riksdagsvalet samma år och ett 44-årigt maktinnehav följde.

Ivar Kreuger var vid sin död 52 år gammal och ogift, men hans finlandssvenska älskarinna hade sovit med honom på natten. Under förmiddagen skulle han infinna sig till påtvingat möte med nedrest bankfolk för att redogöra för den skakiga ställningen i hans imperium, då många gånger större än Wallenbergs.
Kreugers familj hade tändsticksfabrik i Kalmar. Som ung civilingenjör åkte han till USA, tog hem betongsbyggnadstekniken och tjänade stora pengar på att vid 32 års ålder bygga Stockholms stadion inför OS 1912.
Snart blev byggfirman investmentsbolag. Genom att låna ut pengar till utfattiga Polen fick man tändsticksmonopol. Vid Kreugers död producerades två tredjedelar av världens alla tändstickor av Kreugerfabriker med monopol i 25 länder. Som privatbankir lånade Kreuger i gengäld ut gigantiska summor till dessa länder, pengar hämtade via emissioner i USA.
Detta retade JP Morgan som fått nej till 8 procents ränta på ett lån till Frankrike, Kreuger bjöd 5 procent eftersom han samtidigt fick kontrakt på tändstickor till statsmonopolet. De två storkapitalisterna råkade sedan i bråk om kontrollen av telefonbolaget Ericsson, som Kreuger sålt till amerikanska ITT. Morgan krävde en återgång av affären men Kreuger hade allt värre likviditetsproblem och ville inte köpa tillbaka aktierna.
Självmord är den etablerade ”sanningen”. Men de som tror på mord misstänker Morgan, alternativt den sovjetiske diplomat som ledde insmugglingen av ryska billigare och sämre tändstickor till monopolländerna.

När jag i Paris i måndags på Svenska klubben höll föredrag om Kreuger kretsade frågorna främst om han var ”världens störste svindlare” och hur företagen sedan kunde hamna hos konkurrenterna.
Ledande från den näst största företagssfären, Wallenbergs, och den tredje största, Handelsbanken, satte sig i den nästan självutnämnda Kreugerkommissionen. Klart är att denna inte gjorde sitt bästa för att Kreugers grupp skulle överleva. Wallenbergs och Handelsbanken kontrollerar tillsammans fortfarande i dag Ericsson. Wallenbergarna tog över Tändsticksbolaget, Handelsbankens har ett avancerat självägande med skogsindustrin SCA, som Kreuger hade skapat. De köpte företagen sedan aktierna sjunkit kraftigt i takt med negativa nyheter om Kreugerföretagen.
Den dagens viktigaste fråga – hur undviker vi nya finanskriser, att gång på gång göra om förfädernas misstag med överspekulation – den väntar fortfarande på sitt svar.
Henric Borgström är sedan 40 år ekonomijournalist i svensk press, radio och TV. Bloggadress: henricborgstrom.wordpress.com