Populisternas delansvar

Så här går det då populistiska, mer eller mindre rasistiska partier legitimerar hat mot medmänniskor.

Så skrev jag på Facebook i söndags som en enkel liten kommentar till tragedin i Norge. Min avsikt var inte att ge någon uttömmande förklaring till massmördarens framfart, bara att peka på en aspekt.

Men på en icke obetydlig sådan.

Jag fick mycket medhåll, men också enstaka mothugg - som att min förklaring var för enkel. Det var den förstås, för den gällde bara en del av en helhet. TV-nytt tog fasta på min tes, och lät både mig och en forskare förklara oss närmare. Då de sekunder som sändes var bara fragment vill jag gärna vidareutveckla tesen, även om den sedan dess verkar ha blivit något av allmängods.

Jag drog en parallell till den ultragröna fundamentalisten Pentti Linkola, som för flera år sedan i tv sade att det skulle kännas gott om någon skulle förverkliga hans önskan om att reducera mänskligheten med våld.

Det var ju inget annat än en uppmaning till massmord, som av någon kunde tas bokstavligt.

Nu är Linkola förhoppningsvis ingen auktoritet - utom att till och med han kan vara det för någon likasinnad men mer våldsamt lagd person än en i och för sig oförarglig fiskargubbe och idealist. Hos en galning kan även en svag auktoritet legitimera förryckta våldshandlingar.

Men det finns andra auktoriteter som uttrycker sig mer finkänsligt än så. De uppmanar inte direkt folk att döda, men nog att se ner på andra och hysa agg mot allt som är annorlunda, det må sedan gälla utlänningar, andra religioner, folk med annan sexuell läggning än den vanligaste, och så vidare.

I den norske gärningsmannens snedvridna värld representerar tydligen särskilt muslimer, och alldeles speciellt muslimska invandrare i Västeuropa, men också vissa politiker och till och med kvinnor det onda som helst borde utrotas. Varifrån hade han fått sådana föreställningar?

Jo, han hade varit med i det populistiska norska Fremskrittspartiets led. Han hade kontakter med brittiska ultranationalister. Och så nämnde han sannfinnen Jussi Halla-aho som något slags ideologisk broder...

Någonstans ifrån hade han fått uppfattningen att hans världssyn är helt legitim. Han har ju erkänt massmorden, men sjukt nog inte att de vore något brott.

Nu menar jag förstås inte att man direkt kan skylla den norska tragedin på de brittiska ultranationalisterna, på våra sannfinnar, på Sverigedemokraterna, på det danska folkepartiet - eller ens på Fremskrittspartiet i Norge.

Men visst har de här populistpartierna bidragit till att skapa ett samhällsklimat där sjuka hjärnor kan få grogrund och legitimation för galna handlingar.

Och från populistpartiers mindre nogräknade aktivister har den norske massmördaren redan fått uttalade sympatier, åtminstone av en italiensk Lega Nord-MEP och en fransk lokalpolitiker från Front National.

Populisterna avslöjar sitt allra fulaste tryne.

Björn Månsson är generalsekreterare för svenska riksdagsgruppen.