Hagalund växer under ytan

Hagalund har varit en enda stor byggarbetsplats de senaste åren – och så kommer det att fortsätta i åtminstone fem år till. Det är inte bara metrolinjen och stationen som ska byggas: hela centrum genomgår en förändring. När Hagalund står färdigt år 2020 ska där finnas nya bostäder för 2 000 invånare till. Butiker, restauranger och annan service ska omgärdas av Finlands största promenadcentrum.

Allt som byggs syns inte ovanför marken. Även om Helsingfors stads trafik HST har stora svårigheter med automatiseringen av de gamla metrovagnarna, och risken för ytterligare förseningar är stor, ska metrotunneln stå klar senast hösten 2016.

Häromveckan firades taklagsfest i den underjordiska grottan, där Hagalunds centrumparkering ska öppna sina portar om ett drygt år. Byggarbetare och inbjudna gäster bjöds på ärtsoppa och taklagsöl, helt enligt traditionen.

Parkeringshuset kommer att ha 1 600 p-platser, fördelade på fyra avlånga hallar i två våningar. Av dem reserveras 300 platser för pendlare som har månadskort till kollektivtrafiken och resten ska betjäna affärscentrets kunder och andra besökare.

Att parkeringsplatserna blir avgiftsbelagda är självklart. Det är inget billigt nöje att spränga hål i berggrunden och bygga underjordiska p-hus, men det är ännu öppet vilken operatör som ska ­sköta anläggningen. Det är också oklart hur stor p-avgiften blir, men ­pendelparkeringen ska tillämpa samma principer som i Gräsviken, ­alltså att bilburna med resekort får rabatt på parkerings­avgiften.

Det var på tiden att Esbo gjorde något radikalt i Hagalund. Den en gång så moderna och fräscha trädgårdsstaden har under år­tionden blivit både igenvuxen och sliten. Kunder och företagare har bland annat klagat på att det inte finns tillräckligt med p-platser i Hagalund. Affärernas egna underjordiska parkeringar upplevs i dag som trånga och svåråtkomliga labyrinter. Men det som bilfolket ­egentligen menar är att gratisplatserna i gatunivå är få och alltid upptagna.

Det har lett till att Esboborna valt att sköta sina ärenden i and­ra stadscentra. När de stora köpcentren i Mattby, Alberga och Esbo centrum erbjuder gratis parkeringsplatser i sina uppvärmda källare har valet varit lätt för bilburna Esbobor att välja bort Hagalund. Både kunder och företag har minskat sedan glansdagarna i slutet av förra årtusendet.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä – själv ursprunglig Hagalundsbo – ansåg tidigt att stadsdelen inte hängde med i utvecklingen. Han tyckte inte att det räcker med buss- och biltrafik, utan att både Hagalund och grannstadsdelen Otnäs behöver kollektivtrafik på räls för att hävda sig i konkurrensen om kunder, tjänster och arbetsplatser. Nu håller Mäkeläs planer på att förverkligas. År av ­renoveringar och nybyggen ska återge Hagalund dess forna status som eftertraktat och urbant boende med all service på promenadavstånd.

Det återstår att se om kunderna är beredda att betala för att få ställa sin bil i den nya underjordiska grottan. Det är nämligen inte brist på avgiftsbelagda p-rutor i stadsdelen, där finns redan nu en handfull mindre parkeringsanläggningar. Och i dem finns hela tiden gott om lediga platser, också för en dryg vecka sedan då det var Galna dagar hos Stockmann, vilket traditionellt brukar vara en av höstens livligaste affärsdagar.