Foto: Hbl-arkiv/Leif Weckström. Försvaret har krigat i Sandhamn i mer än hundra år. Militärområdet anses viktigt för huvudstadens försvar.

Än är det krut i Sandhamn

Enligt en färsk prognos har Helsingfors mellan 705 000 och 860 000 invånare år 2050. Det är Happy Hour för inflyttning. Och varför inte, de vita (gröna) fläckarna på kartan ljuger inte. Här ryms flera bostäder och ny affärsverksamhet.

Busholmen och Fiskehamnen utvidgar det som vi kallar för stenstaden. Av de mer perifera områden som fram till alldeles nyligen ansågs heliga är Malms flygfält i nordöstra Helsingfors ett som planeras om.

Närmare centrum har Sandhamn åter seglat upp på föredragningslistorna, men inte för att kraven på att förvandla garnisonen till ett flott bostadskvarter vid havet skulle ha stärkts. Tvärtom.

Årligen inleder cirka 1700 rekryter sin militärutbildning i Sandhamn. Också andra myndigheter än polisen övar i området. Det skjuts skarpt och det skjuts mycket. I snitt var tredje dag året runt avfyras tunga vapen som granatkastare i Sandhamn. Enligt en överenskommelse med staden får tunga vapen inte avfyras på söndagar och helger.

Försvaret har övat och utbildat i Sandhamn i mer än hundra år. Lite oväntat kanske men det är tack vare försvaret som naturen i Sandhamn mår bra. Slitaget är måttligt och soldaterna städar efter sig, uppenbarligen.

I grannskapet, exempelvis i Jollas, är alla ändå inte nöjda. Ständigt vapenskrammel och explosionerna kan vara en pärs. Och ljudmätningar visar att decibelgränser har överskridits.

I kväll förväntas stadsstyrelsen ge tillstånd till fortsatt användning av tunga vapen. Detta förutsatt att försvaret följer miljönämndens krav på förebyggande åtgärder. I dem ingår krav på en kontinuerlig mätning och dokumentering av belastningen på miljön.

Miljönämnden anser också att det behövs en omedelbar kartläggning av grundvattnets och havsvattnets tillstånd i Sandhamn. Olägenheterna för omgivningen får under inga omständigheter förvärras.

Med andra ord har stadshuset inga som helst planer på att ändra militärområdets status till civilt. Och som HBL berättat utvidgar Krigshögskolan i Sandhamn. Inte heller Försvarsmakten viker en tum.

Freden i Sandhamn förklaras med utrikesnyheterna. Olika kriser i vårt närområde har bidragit till beslutsfattarnas, troligtvis också stadsbornas, inställning. Men hur går det om Osmo Soininvaara (Gröna) utses till ny biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen? Det är endast tre år sedan han gjorde en fullmäktigemotion om att förvandla Sandhamn till bostadsområde.

Dessutom… Automatiseringen av Helsingforsmetron framskrider otroligt knaggligt. Stadsstyrelsen får i kväll höra den senaste lägesrapporten. Ett alternativ lär vara att stoppa projektet.