En hemlös församling

Den svenska församlingen i Vanda har länge drömt om ett eget församlingshus. I närmare 20 år har församlingen hyst planer på en egen kontorslokal vid sin 500 år gamla kyrka, Helsinge kyrka S:t Lars.

Det finns ritningar, detaljplan och kostnadskalkyl men pengar saknas. Under alla år som Vanda svenska församling har drivit planen för Larsgården har den seglat i motvind. Den har lagts på is på grund av att det inte finns pengar i samfällighetens budget. Eller så har projektet röstats ner i fullmäktige och strukits ur investeringsplanen.

Tittar man på den historiska utvecklingen inom den kyrkliga samfälligheten i Vanda har de finska församlingarna blivit fler under årens lopp när stadens befolkning ökat. Det finns sex finska församlingar med egna kyrkor.

Den svenska församlingen som hör till de äldsta i staden är utan egna lokaler.

Detta påpekar ständigt de som är kyrkligt aktiva. Som minoritetsförsamling i en stor samfällighet verkar det inte som om man kan räkna med någon förståelse.

Man har också lyft fram att den svenska församlingen inhysts i rum i Dickursby kyrka som är hälsovådliga. Därifrån har församlingen senare evakuerats till församlingarnas hus som ligger i närheten. Nu ska den svenska församlingen verka i den nuvarande byggnaden tills den rivs. Sedan hänvisas den till nya lokaler vid Dickursby kyrka. Den svenska församlingen måste ha kappsäcken redo när det åter är dags att flytta.

Representanter för den svenska församlingen har ibland insinuerat att den diskrimineras. De svenska församlingsmedlemmarna har demonstrerat vid gemensamma kyrkofullmäktiges möten. Man har velat väcka uppmärksamhet på behovet av egna utrymmen där man också kan ha körövningar och annan verksamhet som inte är kansliverksamhet. Men alla rop från Vanda svenska församling verkar klinga för döva öron.

Hur många personer behövs det för att man ska räknas? Det bor omkring 5 700 svenskspråkiga i Vanda. Alla kanske inte går i kyrkan aktivt men många döps eller gifter sig ändå där. I landet finns det städer med mycket färre invånare än 5 000 där man har både finsk- och svenskspråkiga församlingshus.

Nu har i varje fall de svenska representanterna som sitter med i gemensamma kyrkofullmäktige aktiverat sig. Hoppet har tänts om att det kanske ändå skulle gå vägen för Larsgården. Det görs en omfattande fastighetsinventering där det sedan klart ska framgå vilka lokaler som behövs och vilka inte.

Skulle man komma fram till att det borde byggas en Larsgård kostar projektet omkring 4 miljoner. Renoveringen av Dickursby kyrka som nu är stängd beräknas till 14–20 miljoner.

När man läser om alla skeden som Vanda svenska församling kämpat sig igenom och procedurerna kring Larsgården inser man att församlingen arbetar under kärva förhållanden. Vad är det för värden som styr besluten i samfälligheten?

De kyrkligt aktiva väntar på resultatet i församlingsvalet. Hur det går återstår att se. Mycket hänger på vilka som väljs och om de har förståelse för den svenska församlingens behov.