Foto: Leif Weckström. I dag finns det bara en bänk för dem som väntar på bussen utanför köpcentret Columbus.

Anna Back: Bänkpolitik som ger utdelning

Snart kan det dyka upp tre nya bänkar mellan köpcentret Columbus och metrostationen i Nordsjö. Bänkar för att vila benen i väntan på bussen till Solvik i söder eller till Fallbacka i norr, eller för dem som tar en paus på vägen från hälsostationen till seniorkvarteret.

Man får lätt intrycket av att kommunalpolitik i Helsingfors handlar om Guggenheim och dyra tunnelbyggen, med vissa inslag av skolmat och cykelvägar. Frågor där enskilda politiker på sin höjd står för färggranna åsikter.

Det är för att de flesta av oss inte ser bänkarna, och för att de sällan syns i våra spalter. Helsingfors är en stor stad med tung byråkrati. Men också en stad som har lösningarna i bakfickan när någon bestämmer sig för att plocka fram dem.

Ville Jalovaara är en socialdemokrat från Nordsjö. Nästan hälften av hans 901 röster i kommunalvalet för ett år sedan kom från den västra sidan av Nordsjö bro. Han rider alltså inte på att dra hemåt i fullmäktige. Men han ser till att vara med när något händer i hemkvarteren.

I våras deltog Jalovaara i marknaden på Mosaiktorget när en man kom fram till honom och berättade att det saknas sittplatser utanför köpcentret. Mycket riktigt, vintertid finns det bara en bänk på den centrala busshållplatsen i stadsdelen som nu har över 36 000 invånare. I stället står folk och lutar sig mot ett kallt rör som löper längs köpcentrets fasad.

Ville Jalovaara känner sin stad. Långt innan sannfinländaren Belle Selene Xia skapade offentlig debatt om kostnaderna för en motion visste politiker som Jalovaara att varje motion betyder extra jobb för förvaltningen. Därför provade han att kontakta staden som vilken annan medborgare som helst. Han ringde och mejlade byggnadskontoret, vars ansvar bänkarna är. Visst fick han vänliga svar, men inget löfte om bänkar.

Alltså skrev han en motion. När den häromveckan kom till nämnden för allmänna arbeten hade tjänstemännen på byggnadskontoret berett ärendet som om flera bänkar helt enkelt inte går för sig. Det blir för jobbigt med tanke på vinterunderhållet, dessutom ser man hellre över bänkbehovet på ett större område samtidigt än placerar ut enskilda bänkar.

Men politikerna svalde inte argumenten, utan krävde ny beredning. Byggnadskontorets planerare och områdets entreprenörer har inspekterat trottoarerna utanför köpcentret en gång till, och i morgon får politikerna i nämnden ta ställning till det reviderade förslaget på totalt fyra bänkar vintertid. Beredningen understryker att det är ett försök som sedan ska utvärderas innan det kan bli en permanent lösning.

Om politikerna röstar för det här förslaget betyder det att de nya bänkarna kan placeras ut så gott som omgående. Modellen D2 är en tung konstruktion som passar på ställen med stora folkströmmar.

Nordsjö är på många sätt en stad i staden. Av de 85 ledamöterna i Helsingfors stadsfullmäktige bor 4 i Nordsjö. Gemensamt för de fyra är bland annat att de motsätter sig planerna för det nya bostadsområdet i Havsrastböle.

På den punkten är det inte sagt att de kan göra sin röst hörd, speciellt inte den dag markanvändningen lyder under metropolförvaltningen.

Jämsides med de större förvaltningsmodellerna diskuteras nu nya sätt för närdemokrati. Men det gäller också att komma ihåg att traditionell bänkpolitik fortfarande fungerar.